Tournament Information

Date: Nov 18 - 21, 2016
Venue: Bo'ao Asia Forum Hotel Boao, China
Buy-in:
Prize: ¥70,000
Entries: 69

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Te Mai $726 ¥5,000
1st Yao Zhao $726 ¥5,000
1st Xiaoyang Luo $726 ¥5,000
1st Haohan Zhao $726 ¥5,000
1st Lu Ling $726 ¥5,000
1st Yilin Li $726 ¥5,000
1st Xuefeng Chen $726 ¥5,000
1st Weijie Chen $726 ¥5,000
1st Weixiong Wang $726 ¥5,000
1st Weida Lian $726 ¥5,000
1st Jinkun Li $726 ¥5,000
1st Jianjun Zhai $726 ¥5,000
1st Ye Guanfu $726 ¥5,000
1st Qingshan Jia $726 ¥5,000