Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Haitao Guo $45,611 ¥302,500
2nd Peiyong Deng $31,664 ¥210,000
3rd Xinglong Huang $18,998 ¥126,000
4th Jiang Wang $11,564 ¥76,700
5th Tianwei Tang $8,926 ¥59,200
6th Chen Hao $7,388 ¥49,000
7th Xin Xie $6,302 ¥41,800
8th Huahuan Feng $5,428 ¥36,000
9th Xiaoxiang Li $4,553 ¥30,200
10th Chen Guangcheng $3,965 ¥26,300
11th Jian Yu $3,965 ¥26,300
12th Meng Guo $3,965 ¥26,300
13th Peng Ying $3,377 ¥22,400
14th Yuanyuan Zhou $3,377 ¥22,400
15th Yu Zhang $3,377 ¥22,400
16th Zhipeng Fang $2,789 ¥18,500
17th Jia Tang $2,789 ¥18,500
18th Bin Wang $2,789 ¥18,500
19th Guang Yang $2,231 ¥14,800
20th Xueqian Ding $2,231 ¥14,800
21st Yuxuan Deng $2,231 ¥14,800
22nd Weiran Pu $1,718 ¥11,400
23rd Yi Zhang $1,718 ¥11,400
24th Changping Li $1,718 ¥11,400
25th Xiao Xian $1,387 ¥9,200
26th Wei Fan $1,387 ¥9,200