Tournament Information

Date: Nov 2 - 6, 2022
Buy-in:
Prize: ¥4,856,280
Entries: 463

Other Events

Oct 29 - Nov 5, 2022 WPTS No Limit Hold'em - Main Event Osaka (Event #1)
Nov 2, 2022 No Limit Hold'em - Crazy8 (Event #3)
Nov 2, 2022 Pot Limit Omaha - Kickoff (Event #4)
Nov 2, 2022 No Limit Hold'em - Twice (Event #5)
Nov 2, 2022 Pot Limit Omaha - Turbo (Event #6)
Nov 2 - 4, 2022 No Limit Hold'em - House Warming (Event #2)
Nov 3, 2022 No Limit Hold'em - Turbo (Event #7)
Nov 3, 2022 No Limit Hold'em - Hyper (Event #8)
Nov 3, 2022 H.O.R.S.E. (Event #9)
Nov 3, 2022 Fixed Limit Badugi (Event #10)
Nov 3, 2022 No Limit Hold'em - Monster Stack (Event #11)
Nov 3, 2022 Pot Limit Omaha - Deep (Event #12)
Nov 3, 2022 No Limit Hold'em - Deepstack (Event #13)
Nov 3, 2022 Pot Limit Big O (Event #14)
Nov 4, 2022 No Limit Hold'em - Turbo (Event #15)
Nov 4, 2022 No Limit Hold'em - Hyper (Event #16)
Nov 4, 2022 No Limit Hold'em - Builder (Event #17)
Nov 4, 2022 No Limit Hold'em - Tag Team (Event #21)
Nov 4, 2022 No Limit Hold'em - Deepstack (Event #22)
Nov 4, 2022 Pot Limit Omaha Hi/Lo 8 or Better (Event #23)
Nov 4 - 6, 2022 No Limit Hold'em - National (Event #19)
Nov 5, 2022 No Limit Hold'em - Turbo (Event #24)
Nov 5, 2022 No Limit Hold'em - Hyper (Event #25)
Nov 5, 2022 No Limit Hold'em - Deepstack (Event #28)
Nov 5, 2022 No Limit Hold'em - WPT1000 6-Max (Event #29)
Nov 5, 2022 Fixed Limit 2-7 Triple Draw (Event #30)
Nov 5, 2022 No Limit Hold'em - Black Chip Bounty (Event #31)
Nov 5, 2022 No Limit Hold'em - Gold Rush (Event #32)
Nov 5, 2022 Pot Limit Omaha - Turbo (Event #33)
Nov 5 - 6, 2022 Pot Limit Omaha Championship (Event #26)
Nov 6, 2022 No Limit Hold'em - Hyper (Event #34)
Nov 6, 2022 No Limit Hold'em - Mega Stack (Event #35)
Nov 6, 2022 No Limit Hold'em - WPT500 (Event #36)
Nov 6, 2022 Mixed Triple Draw (Event #37)
Nov 6, 2022 No Limit Hold'em - Mystery Bounty (Event #38)
Nov 6, 2022 Pot Limit Omaha - Closer (Event #39)
Nov 6, 2022 No Limit Hold'em 8-Max (Event #41)
Nov 6, 2022 5-Card Pot Limit Omaha (Event #42)

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Ryouma Maeda
2nd Ryoya Inokuchi
3rd Kanami Okamoto
4th Yusuke Hirabayashi
5th Akira Makihata
6th Takuma Kobayashi
7th Kana Kato
8th Masahiro Suzuki
9th Keita Kikuchi
10th Tatsuya Ideno
11th Tsubasa Tanaka
12th Michito Matsuoka
13th Toru Sekimoto
14th Takumi Hrano
15th Suzuna Ono
16th Junya Kuwahara
17th Toru Ozeki
18th Tomoki Terashima
19th Masayuki Segawa
20th Aoi Takeda
21st Yujin Mitera
22nd Sho Fujiki
23rd Tomoyuki Yoshimiya
24th Yoshikazu Fujita
25th Lapko Nip
26th Tzuyuan Fu
27th Nobuyoshi Umezawa