Tournament Information

Date: Nov 2 - 6, 2022
Buy-in:
Prize: ¥3,790,930
Entries: 107

Other Events

Oct 29 - Nov 5, 2022 WPTS No Limit Hold'em - Main Event Osaka (Event #1)
Nov 2, 2022 No Limit Hold'em - Crazy8 (Event #3)
Nov 2, 2022 Pot Limit Omaha - Kickoff (Event #4)
Nov 2, 2022 No Limit Hold'em - Twice (Event #5)
Nov 2, 2022 Pot Limit Omaha - Turbo (Event #6)
Nov 2 - 4, 2022 No Limit Hold'em - House Warming (Event #2)
Nov 3, 2022 No Limit Hold'em - Turbo (Event #7)
Nov 3, 2022 No Limit Hold'em - Hyper (Event #8)
Nov 3, 2022 H.O.R.S.E. (Event #9)
Nov 3, 2022 Fixed Limit Badugi (Event #10)
Nov 3, 2022 No Limit Hold'em - Monster Stack (Event #11)
Nov 3, 2022 Pot Limit Omaha - Deep (Event #12)
Nov 3, 2022 No Limit Hold'em - Deepstack (Event #13)
Nov 3, 2022 Pot Limit Big O (Event #14)
Nov 4, 2022 No Limit Hold'em - Turbo (Event #15)
Nov 4, 2022 No Limit Hold'em - Hyper (Event #16)
Nov 4, 2022 No Limit Hold'em - Builder (Event #17)
Nov 4, 2022 No Limit Hold'em - Tag Team (Event #21)
Nov 4, 2022 No Limit Hold'em - Deepstack (Event #22)
Nov 4, 2022 Pot Limit Omaha Hi/Lo 8 or Better (Event #23)
Nov 4 - 6, 2022 No Limit Hold'em - National (Event #19)
Nov 5, 2022 No Limit Hold'em - Turbo (Event #24)
Nov 5, 2022 No Limit Hold'em - Hyper (Event #25)
Nov 5, 2022 No Limit Hold'em - Deepstack (Event #28)
Nov 5, 2022 No Limit Hold'em - WPT1000 6-Max (Event #29)
Nov 5, 2022 Fixed Limit 2-7 Triple Draw (Event #30)
Nov 5, 2022 No Limit Hold'em - Black Chip Bounty (Event #31)
Nov 5, 2022 No Limit Hold'em - Gold Rush (Event #32)
Nov 5, 2022 Pot Limit Omaha - Turbo (Event #33)
Nov 5 - 6, 2022 Pot Limit Omaha Championship (Event #26)
Nov 6, 2022 No Limit Hold'em - Hyper (Event #34)
Nov 6, 2022 No Limit Hold'em - Mega Stack (Event #35)
Nov 6, 2022 No Limit Hold'em - WPT500 (Event #36)
Nov 6, 2022 Mixed Triple Draw (Event #37)
Nov 6, 2022 No Limit Hold'em - Mystery Bounty (Event #38)
Nov 6, 2022 Pot Limit Omaha - Closer (Event #39)
Nov 6, 2022 No Limit Hold'em 8-Max (Event #41)
Nov 6, 2022 5-Card Pot Limit Omaha (Event #42)

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Yuri Murakami
2nd Sho Homma
3rd Takashi Aoyagi
4th Yuki Sugiyama
5th Kousuke Fujimoto
6th Tetsuya Enoki
7th Kei Shinagawa
8th Kentaro Nishino
9th Karatsu Hiroki