Tournament Information

Date: Nov 2 - 6, 2022
Event: No Limit Hold'em - National (Event #19) (Nov 4 - 6, 2022)
Buy-in:
Prize: ¥7,973,680
Entries:

Other Events

Oct 29 - Nov 5, 2022 WPTS No Limit Hold'em - Main Event Osaka (Event #1)
Nov 2, 2022 No Limit Hold'em - Crazy8 (Event #3)
Nov 2, 2022 Pot Limit Omaha - Kickoff (Event #4)
Nov 2, 2022 No Limit Hold'em - Twice (Event #5)
Nov 2, 2022 Pot Limit Omaha - Turbo (Event #6)
Nov 2 - 4, 2022 No Limit Hold'em - House Warming (Event #2)
Nov 3, 2022 No Limit Hold'em - Turbo (Event #7)
Nov 3, 2022 No Limit Hold'em - Hyper (Event #8)
Nov 3, 2022 H.O.R.S.E. (Event #9)
Nov 3, 2022 Fixed Limit Badugi (Event #10)
Nov 3, 2022 No Limit Hold'em - Monster Stack (Event #11)
Nov 3, 2022 Pot Limit Omaha - Deep (Event #12)
Nov 3, 2022 No Limit Hold'em - Deepstack (Event #13)
Nov 3, 2022 Pot Limit Big O (Event #14)
Nov 4, 2022 No Limit Hold'em - Turbo (Event #15)
Nov 4, 2022 No Limit Hold'em - Hyper (Event #16)
Nov 4, 2022 No Limit Hold'em - Builder (Event #17)
Nov 4, 2022 No Limit Hold'em - Tag Team (Event #21)
Nov 4, 2022 No Limit Hold'em - Deepstack (Event #22)
Nov 4, 2022 Pot Limit Omaha Hi/Lo 8 or Better (Event #23)
Nov 4 - 6, 2022 No Limit Hold'em - National (Event #19)
Nov 5, 2022 No Limit Hold'em - Turbo (Event #24)
Nov 5, 2022 No Limit Hold'em - Hyper (Event #25)
Nov 5, 2022 No Limit Hold'em - Deepstack (Event #28)
Nov 5, 2022 No Limit Hold'em - WPT1000 6-Max (Event #29)
Nov 5, 2022 Fixed Limit 2-7 Triple Draw (Event #30)
Nov 5, 2022 No Limit Hold'em - Black Chip Bounty (Event #31)
Nov 5, 2022 No Limit Hold'em - Gold Rush (Event #32)
Nov 5, 2022 Pot Limit Omaha - Turbo (Event #33)
Nov 5 - 6, 2022 Pot Limit Omaha Championship (Event #26)
Nov 6, 2022 No Limit Hold'em - Hyper (Event #34)
Nov 6, 2022 No Limit Hold'em - Mega Stack (Event #35)
Nov 6, 2022 No Limit Hold'em - WPT500 (Event #36)
Nov 6, 2022 Mixed Triple Draw (Event #37)
Nov 6, 2022 No Limit Hold'em - Mystery Bounty (Event #38)
Nov 6, 2022 Pot Limit Omaha - Closer (Event #39)
Nov 6, 2022 No Limit Hold'em 8-Max (Event #41)
Nov 6, 2022 5-Card Pot Limit Omaha (Event #42)

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Ishii Toshikazu
2nd Mitsugi Shunsuke
3rd Matsuo Yoshiaki
4th Oki Hiroya
5th Ryo Kotake
6th Kazuki Yogi
7th "Anonymous" Unknown
8th "Anonymous" Unknown
9th Yuta Takazawa
10th Nakayama Yuto
11th Kobayashi Hiroki
12th Ishikawa Seiya
13th Ojima Mitsunobu
14th Kodama Keisuke
15th Takahiro Tsugu
16th Kojima Harunobu
17th Sawada Daisuke
18th Nozaki Yu
19th Takuma Kobayashi
20th Tomoki Terashima
21st Nakamura Takuma
22nd Suzuki Ryuji
23rd Yoshihara Ken
24th Takeomi Miyazawa
25th Iijima Tsubasa
26th Mori Eiji
27th Karatsu Hiroki
28th Naoto Kumagai
29th Masatoshi Tanaka
30th Miyagi Daiki
31st Ryo Watanabe