Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: Apr 29 - May 6, 2016
Venue: Hotel Victoria Olimp Minsk, Belarus
Buy-in: $130
Prize: $29,730
Entries: 261

Other Events

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Evgeniy Martinkevich $6,225
2nd Evgeniy Leonidov $4,745
3rd Ihar Tarapyhin $3,260
4th Igor Grishin $2,370
5th Andrey Seferov $1,780
6th Oleg Buhtiyarov $1,485
7th Yan Kustikov $1,185
8th Arthur Kuzmenko $890
9th Vyacheslav Serkutyev $740
10th Pavel Borkunov $600
11th Sergey Soyko $600
12th Aleksandr Kugach $600
13th Aleksandr Anosov $600
14th Rostislav Kupyra $450
15th Artur Gaytyukevich $450
16th Nikita Linchik $450
17th Denis Haritonov $450
18th Aleksandr Sochnev $450
19th Vladimir Rashevskiy $300
20th Artem Dudarev $300
21st Yury Olkov $300
22nd Natalya Orlova $300
23rd Dmitriy Ulyanko $300
24th Galitsa Aleksandr $225
25th Sergey Snitsarenko $225
26th Roman Pirozhkov $225
27th Aleksey Tarantsev $225