Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Dzmitry Budai $7,121
2nd Vadzim Lipauka $5,222
3rd Ignatovich Nikolay $3,560
4th Galitsa Aleksandr $2,374
5th Aleksandr Ushakov $1,899
6th Dmitriy Sokolov $1,424
7th Aleksandr Boychuk $1,187
8th Andrey Pirozhkov $949