Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Kirill Vladimirov $7,286
2nd Yuriy Starikov $5,299
3rd Vitaliy Rubashevskiy $3,643
4th Rinat Enkov $2,650
5th Sergey Baransky $2,153
6th Vladimir Igoshin $1,656
7th Artyom Yakovlev $1,325
8th Mikhail Kolesen $994
9th Pavel Chimbaevich $828
10th Dzmitry Budai $662
11th Vladimir Belyatskiy $662
12th Dmitry Sayko $662
13th Ilya Fridman $662
14th Nikolay Zhigulin $662
15th Dmitriy Sharpov $497
16th Dmitriy Medvedev $497
17th Rostislav Kupyra $497
18th Vadim Shklennik $497
19th Vladimir Anoshko $331
20th Nikolay Evmenchik $331
21st Andrey Perevozov $331
22nd Viktor Ostapov $248
23rd Daniil Shalaev $248
24th Oleg Borovoy $248
25th Anna Okushko $248