Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Danil Gavrilov $1,934
2nd Aleksandr Bekker $1,271
3rd Dmitriy Miroshnikov $1,019
4th Dmitriy Gnusaev $662
5th Aleksey Budnik $458
6th Leonid Romenskiy $562
7th Marina Evdokimova $357
8th Mariya Kucherova $306